Irrigation and Drainage Lab.

Lab. Members

Toshitsugu MOROIZUMI
Professor
 • E-mail: morot

 • * Please add @okayama-u.ac.jp to our e-mail address
Hiroaki SOMURA
Associate Professor
 • E-mail: somura

 • * Please add @okayama-u.ac.jp to our e-mail address
Students in our Lab.
Doctor Course
   
  Trâm V.N.Q TSUHA Yu Aliya ZAHIR  
Master Course
    
  NAKAGAWA
Yosuke
Bikram RAI   
Research Student
    
  Yacouba
OUATTARA
    
Bachelor 4th Year
 
  ONO
Yoshihito
HAKATA
Yuta
HAMAOKA
Kota
FURUKAWA
Yusuke
Technical Assistant
      
  KOMOTO
Saori
    
Graduates
2020
 
  HAYAKAWA
Aki
MORIYA
Yotaro
SHOJI
Rei
SUEI
Kazuma
2019
    
  TAKAKURA
Yusuke
   
 
  KOBASHI
Haruka
TANITA
Hiroaki
MEKADA
Tetsuya
YAMATO
Yuki
Professor Emeritus
  四方田穆   三浦健志  
  YOMOTA
Atsushi
   MIURA
Takeshi
 
Retired Lab. Staff
  YOSHIZAWA Yasuko